OHRA en NN Group N.V. waar OHRA onderdeel van is, hierna te noemen “OHRA”, besteden de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar websites. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. OHRA behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen.

OHRA garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van de websites of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. OHRA is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van kennelijke onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie door OHRA of door u aan OHRA middels een website van OHRA of anderszins langs elektronische weg. Tevens aanvaardt OHRA geen aansprakelijkheid voor eventuele koersverliezen, die geleden worden als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens OHRA. OHRA kan niet garanderen dat de op de site vermelde hyperlinks nog juist zullen zijn wanneer u deze bekijkt. OHRA aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Op overeenkomsten met OHRA zijn de bepalingen van de polisvoorwaarden en reglementen van OHRA van toepassing. OHRA behoudt zich het recht voor deze geldende bepalingen te wijzigen. Deze polisvoorwaarden en reglementen kunt u opvragen bij OHRA (Postbus 40000, 6803 GA Arnhem). OHRA garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. OHRA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Datum disclaimer: 19 oktober 2010

Kies het aantal kalenderdagen dat je de auto leent. Je verzekert de auto dus per dag en niet per 24 uur. Voorbeeld: Leen je de auto om 13u en breng je de auto de volgende dag terug, dan kies je 2 dagen. Leen je de auto en breng je hem dezelfde dag terug dan kies je voor 1 dag.

Let op: de verzekerde leenperiode eindigt op het moment dat de auto terug is bij de eigenaar.